Activity là gì?

Là hành vi của khách hàng trên tài nguyên kỹ thuật số cũng như ở trên cửa hàng. Bạn có thể bắt gặp những cái tên tương tự như Event hoặc Behaviour.

Hành vi được thu thập với hai mục đích:

  • Phân tích việc dùng hoặc không dùng sản phẩm dịch vụ của bạn (Segmentation)
  • Kích hoạt tức thời một chiến dịch tiếp thị tự động hoặc hỗ trợ nào đó (Journey Builder)

Có nhiều công cụ thu thập Activity như Google Tag Manager, Product Analytics like MixPanel, CDP like Segment hoặc là custom tracking.

Activity thông thường được thu thập tức thời (real-time) và cho các hệ thống Engagement, sau đó mới đưa vào Data Warehouse. Việc phân tích để thu thập dữ liệu hành vi này hay còn gọi là tracking plan nên cần được chú ý khi triển khai các hệ thống Marketing Automation/Engagement Platform hay CDP.