Anonymous là gì?

Là khách hàng vô danh, chưa để lại bất kỳ thông tin định danh như email address, số điện thoại, mã hành khách khi truy cập vào website, mobile app… Và giống tên của một tổ chức hacker nổi tiếng.

Số lượng khách hàng vô danh chiếm trên 80% tổng số khách hàng truy cập vào website, mobile app đối với những website, mobile app không cần phải đăng nhập để sử dụng.

Ví dụ trong một số trường hợp sau đây:

  • Khách hàng click vào link bất kỳ: từ kết quả tìm kiếm google
  • Khách hàng click vào link có chủ đích: từ link email, từ fb post

Mặc dù là vô danh nhưng cũng cố một số thông tin được thu thập lại như sau:

  • Trình duyệt/thiết bị truy cập
  • Địa chỉ IP truy cập
  • Thời gian truy cập
  • Địa chỉ cụ thể trang web hay app truy cập

Những thông tin này hữu ích giúp bạn phân tích được một số khía cạnh trong marketing.