Customer churn rate

Customer churn rate

Customer churn là khách hàng (có thể đã mua hàng hoặc đăng ký nhận thông tin) rời bỏ công ty hoặc brand trong một khoảng thời gian nhất định. Và như hầu hết marketer đều biết, nếu ta đo được customer churn rate sẽ giúp cho marketer hiểu được sức khỏe của brand cũng như…

Phân khúc đối tượng khách hàng theo hướng hiện đại

Phân khúc đối tượng khách hàng theo hướng hiện đại

Đối với các thương hiệu, việc phân khúc đối tượng khách hàng đã trở thành một bước phổ biến trong quá trình cá nhân hóa và trải nghiệm khách hàng. Tuy nhiên, các brand khác nhau có thể tạo và sử dụng các phân đoạn khác nhau tùy thuộc vào mức độ hiểu biết khách…

Occasion-based Segmentation

Occasion-based Segmentation

Phân khúc khách hàng theo dạng sự kiện, lễ hội, mốc cá nhân, dịp đặc biệt… được chia thành 3 loại như sau: Holidays Áp dụng cho tập khách hàng mục tiêu của brand. Ví dụ như các ngày lễ và sự kiện theo mùa: Tết, 30/4, 2/9, Noel… Đối với một số industry như…

Behavioral Segmentation

Behavioral Segmentation

CUSTOMER BEHAVIORAL SEGMENTATION – Là một hình thức phân khúc khách hàng dựa trên hành vi tương tác của khách hàng với brand thông qua websites, mobile apps, social networks, in-stores… – Mục tiêu là để xác định các tập khách hàng và từ đó cho phép bạn hiểu những nhu cầu hoặc mong muốn…