Làm sao để hạn chế khách hàng rời bỏ bạn

Làm sao để hạn chế khách hàng rời bỏ bạn

Loyal customers là một trong những tài sản quý giá nhất mà một công ty có thể có. Sự trung thành của khách hàng dài hạn đó là không chỉ có CLV cao hơn so với khách hàng ngắn hạn, mà khách hàng này còn nâng cao hình ảnh thương hiệu và có nhiều khả…

First-party data sẽ quan trọng như thế nào?

First-party data sẽ quan trọng như thế nào?

Tìm hiểu về first, second và third-party data So sánh first party cookies và third-party cookies Marketer cần chuẩn bị gì tiếp theo? Dưới đây là những gì bạn có thể thấy và một số đề xuất cho giai đoạn chuyển đổi từ third party data đến first part data: CPA sẽ tăng lên: Để…