CDP Implementation – Part 1/3

CDP Implementation – Part 1/3

Chắc hẳn không ít bạn đã nghe và tìm hiểu về lợi ích mang lại của hệ thống nền tảng dữ liệu khách hàng đối với doanh nghiệp. Và chắc hẳn bạn cũng từng nghe việc triển khai nền tảng dữ liệu khách hàng sẽ tốn rất nhiều thời gian và nguồn lực trước khi…

Customer Churn Rate

Customer Churn Rate

Customer churn là khách hàng (có thể đã mua hàng hoặc đăng ký nhận thông tin) rời bỏ công ty hoặc brand trong một khoảng thời gian nhất định. Và như hầu hết marketer đều biết, nếu ta đo được customer churn rate sẽ giúp cho marketer hiểu được sức khỏe của brand cũng như…