ACQUISITION – Understand customer preference

ACQUISITION – Understand customer preference

Trong trường hợp bạn cung cấp nhiều sản phẩm từ rất nhiều brand cho khách hàng, bạn cần quan tâm đến những brand nào mà khách hàng yêu thích, thường mua và sử dụng. Điều này được thực hiện thông qua những phương thức sau: – Thông quan việc tìm kiếm sản phẩm: bộ lọc(filter)…

Occasion-based Segmentation

Occasion-based Segmentation

Các dịp khác ở đây là liên quan đến từng khách hàng cá nhân, nhưng nó không xảy ra thường xuyên, chủ yếu là tự phát và khó dự đoán, chẳng hạn như tham dự đám cưới, sinh nhật người bạn… Những điều trình bày trên đây có thể rất khó dự đoán nhưng có…