Làm sao để hạn chế khách hàng rời bỏ bạn

Làm sao để hạn chế khách hàng rời bỏ bạn

Loyal customers là một trong những tài sản quý giá nhất mà một công ty có thể có. Sự trung thành của khách hàng dài hạn đó là không chỉ có CLV cao hơn so với khách hàng ngắn hạn, mà khách hàng này còn nâng cao hình ảnh thương hiệu và có nhiều khả…