Cookie là gì

Là một dữ liệu mà người tạo muốn lưu trữ xuống trình duyệt cho mục đích nào đó, được định dạng theo key:value. Ví dụ như userid: 12345

Thời gian lưu trú: Có thể được thay đổi tùy vào lúc lưu

Vị trí lưu trữ:

  • Domain chính: Thường được gọi là first-party cookie, tên domain của bạn như thế nào thì cookie sẽ được lưu tương tự, và chỉ có domain của bạn mới có thể đọc được giá trị cookie này khi sử dụng bằng mã nguồn.
  • Domain khác: Thường được gọi là third-party cookie, tên domain của cookie được lưu là tên của nhà cung cấp, và nếu third-party cookie này được sử dụng ở nhiều website khác nhau thì những website này có thể chia sẽ cookie cho nhau

Như đã nói ở trên, cookie khi hết thời hạn lưu trữ theo quy định sẽ bị xóa hoặc bạn có thể xóa tay khi vào trình duyệt. Nếu như bạn gỡ và cài lại trình duyệt thì cookie trước đó cũng bị xóa đi.