First-party data sẽ quan trọng như thế nào?

Tìm hiểu về first, second và third-party data

See the source image

So sánh first party cookies và third-party cookies

See the source image

Marketer cần chuẩn bị gì tiếp theo?

Dưới đây là những gì bạn có thể thấy và một số đề xuất cho giai đoạn chuyển đổi từ third party data đến first part data:

  • CPA sẽ tăng lên: Để giữ cho chi phí tổng thể phù hợp, bạn nên chi tiêu nhiều hơn vào các chiến lược tương tác onsite-engagement, như cá nhân hóa(website personalization) và đề xuất nội dung(content recommendation) để tăng chuyển đổi(converstion). Sử dụng suppress để loại bỏ những khách hàng yếu hoặc khách hàng đã mua để sử dụng ngân sách hiệu quả.
  • Đầu tư ít hơn vào third-party data và data enrichment services: Chúng sẽ trở nên kém hiệu quả hơn về mặt kinh tế, vì việc sử dụng chúng sẽ dần dần thu hẹp và dữ liệu không được cập nhật.
  • Tăng việc sử dụng first-party data: chẳng hạn dùng lookalike model như “tất cả khách đã mua hàng” hoặc “tất cả khách thích ưu đãi này”, sau đó đưa những tập khách này vào Facebook, Google và các mạng quảng cáo khác, sau đó sử dụng khả năng lookalike model của họ để mở rộng phạm vi tiếp cận của bạn.
  • Tập trung vào các sản phẩm và chiến lược tương tác: nhằm xây dựng first-party relationship, giúp chuyển đổi người dùng không xác định(anonymous) thành người dùng định danh(identify), tức là đã đăng ký, đã đăng nhập, đã đăng ký nhận bản tin email…