Segmentation là gì?

Phân khúc khách hàng (segmentation) là quy trình phân loại khách hàng thành những nhóm khác nhau dựa vào thông tin khách hàng, hành vi khách hàng và những dữ liệu liên kết khác nhằm mục đích cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng.

Việc phân khúc khách hàng thường dựa vào:

 • Thông tin khách hàng demographic data
 • Thông tin hành vi behavioral data
 • Thông tin địa lý geographic data
 • Thông tin tâm lý học psychographic
 • Thông tin giá trị mang lại Values-based
 • Thông tin công nghệ technographic

Những lợi ích khi phân khúc khách hàng cho việc tiếp thị bán hàng:

 • Xây dựng trải nghiểm khách hàng tốt hơn
 • Giảm chi phí thu hút khách hàng (Customer Acquistion Cost – CAC)
 • Gia tăng lòng trung thành của khách hàng
 • Tăng tỉ lệ chuyển đổi
 • Giúp doanh nghiệp xác định và phục vụ khách hàng tích hợp