Webhook là gì?

Là tính năng giúp hệ thống tự động gửi thông báo và dữ liệu đến các hệ thống khác khi có một sự kiện nào đó phát sinh.

Về mặt kỹ thuật, Webhook thường là một POST API mà phía hệ thống gọi không cần xử lý dữ liệu trả về từ hệ thống nhận. Về mặt sử dụng, thì Webhook giúp xử lý các tình huống xảy ra trong thời gian thực để tăng trải nghiệm khách hàng.

Ví dụ:

  • Submit form: Bao gồm tất tần tật các loại form như form đăng ký tài khoản, đăng ký sự kiện, form đánh giá dịch vụ… Sau khi đăng ký form, hệ thống khác muốn nhận được thông tin thì có thể sử dụng Webook để đăng ký.
  • Marketing channel engagement: Nếu khách hàng có tương tác trên các kênh tiếp thị thì hệ thống ngoài có thể ký nhận biết tín hiệu để xử lý tiếp theo. Nếu mở email thì báo cho agent biết, nếu click lên download link trong email thì báo cho sale user biết…
  • Support app: như authentication, payment, chatbot, feedback, survey… là những ứng dụng bên thứ ba mà hệ thống của bạn cần biết được tín hiệu khi khách hàng có thực thi bất kì hành động gì tương úng. Ví như thanh toán giao dịch thành công.

Thông tin mà webhook có thể mang theo đó là thông tin khách hàng (mã khách hàng, email, số điện thoại, giới tính, ngày sinh…) và thông tin của hành động tương ứng (như form event đã submit, payment cho đơn hàng nào, có rating bao nhiêu sao trên feedback form, mở link email nào…)